MnMariano

Pau a Vosaltres”. Amb aquestes paraules saluda Jesús als seus amics, els apòstols, després de ressuscitar d’entre els morts. També de tot cor us desitjo la pau de nostre Senyor Jesucrist, l’amor de Déu Pare i la comunió de l’Esperit Sant perquè reposin en cada un de vosaltres i damunt de les vostres famílies. Vull saludar especialment a tots els joves de la parròquia, als infants que aquest curs començaran la catequesi de primera comunió, als joves de la catequesi de confirmació, als joves de Lifeteen, a les parelles que es plantegen casar-se durant aquest curs, a les que sofreixen crisis, ja sigui de relació o econòmica; una salutació especial a les persones grans i molt concretament a aquelles que viuen en soledat o en malaltia, ja sigui a casa seva, a les residències o a l’hospital. A tots els grups i persones que col·laboren en la parròquia.

Em presento davant vostre com un col·laborador que ve amb ganes d’ajudar i d’aportar el seu granet de sorra en allò que calgui per a l’anunci de la Bona Nova de l’Evangeli per tal d’obrir les oïdes del sord i destravar la llengua del mut tot dient-los-hi com Jesús diu avui a l’Evangeli: “Effetà”, és a dir, obre’t.

Us asseguro les meves pregàries com a signe i expressió del meu amor envers vosaltres; també us demano que pregueu per mi perquè sigui imatge i semblança de l’Únic Bon Pastor, que és Jesucrist.

NOTA DEL SR. RECTOR Mn. JOAQUIM MESEGUER:

Donem la nostra més cordial benvinguda a Mn. Mariano a la comunitat de Sant Pere de Rubí de la qual ha estat nomenat vicari pel Sr. Bisbe; al mateix temps, compartirà aquesta responsabilitat pastoral amb el càrrec de rector de les parròquies de Sant Pau i de Sant Josep Obrer. Mn. Mariano és també notari-actuari al Tribunal Eclesiàstic de Terrassa. Li desitgem una bona estada entre nosaltres, l’encomanem en les nostres pregàries i demanem a Déu que beneeixi el seu ministeri pastoral a Rubí, perquè sigui abundant en fruits espirituals i nosaltres ens vegem enriquits per la seva dedicació a l’Evangeli. ¡Benvingut Mn. Mariano, que caminem junts a Rubí durant molts anys!