lantiga-estacio-de-rubi-min

Avui algú pot estranyar-se que no escrigui al Full parroquial sobre un tema estrictament religiós, sinó que em decanti a parlar d’un tema civil i ferroviari, tanmateix considero que cal tractar-lo perquè ha tingut una gran importància per a la nostra ciutat i també per a la comunitat cristiana: em refereixo al Centenari de l’arribada del tren a Rubí amb la construcció de la línia de Barcelona-Sarrià-Terrassa dels aleshores Ferrocarrils de Catalunya i actualment Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. No podem oblidar les moltes i grans implicacions que el ferrocarril va tenir, ha tingut, té i continuarà tenint a tots els nivells. Abans d’aportar la meva reflexió personal, transcric unes paraules que m’ha fet arribar el Sr. Miquel Montoliu, conegut feligrès de Sant Pere, que s’ha capbussat en la història per parlar-nos de com llavors es va celebrar aquest esdeveniment:

El 13 de setembre del 1918, després de construir les infraestructures necessàries, va arribar el primer tren a Rubí. Grans festes varen acollir aquest esdeveniment tan important pel progrés social i econòmic de la Vila de Rubí. No hi va faltar la presència cristiana, ja des de les comissions preparatòries. Arribat al matí el primer tren oficial, i rebut per les autoritats locals, aquestes, junt amb les autoritats foranies, acompanyades de les associacions civils, amb banda i orquestra, es van dirigir a la Casa de la Vila i, des d’allí, a la parròquia de Sant Pere de Rubí, on el clergat parroquial, encapçalat pel rector, Dr. Josep Guardiet, actualment beatificat, va cantar el Te Deum, himne solemne de les grans celebracions. Així mateix, el dia 15, i a la mateixa parròquia de Sant Pere de Rubí, es va celebrar la solemne Missa cantada en acció de gràcies. La comunitat catòlica de Rubí, amb la pregària i l’acció de gràcies, s’uneix a les celebracions que enguany tindran lloc amb motiu de tan important centenari a la nostra ciutat. – Miquel Montoliu

Feia només dos anys que el Dr. Guardiet havia vingut a Rubí quan el tren va venir a la nostra població. El ferrocarril facilitava una comunicació més ràpida entre les poblacions del Vallès i amb Barcelona. I això va tenir també repercussions en la vida religiosa de la nostra ciutat. No hi ha dubte que el Beat Josep Guardiet era un home que s’avançava als temps i, com a rector, sabia aprofitar els mitjans moderns que llavors tenia a l’abast per a fomentar l’evangelització, i el ferrocarril sens dubte fou un d’ells. El tren va facilitar que moltes persones poguessin relacionar-se amb més freqüència amb altres persones i grups d’altres parròquies de les poblacions veïnes i de Barcelona, fomentant així les reunions i l’intercanvi cultural i espiritual, les trobades, els recessos i els aplecs. En aquella època, l’arribada del ferrocarril va fer més fàcil la realització de les romeries a Montserrat, perquè el nostre tren permetia una comunicació més senzilla amb Terrassa, ciutat des de la qual es podia accedir al tren d’una altra línia i companyia important de l’època com era “Ferrocarrils del Nord”. Posar a l’abast de la població aquests mitjans, va ajudar també a intensificar la vida cristiana. Tots els mitjans són bons per aquells que en saben fer un bon ús.

L’any 1918, l’Església hi va ser present en aquest gran esdeveniment; ara, després d’un segle, l’any 2018, la comunitat cristiana, potser amb altres formes, també ha de tornar a ser-hi, perquè res del que és humà no és pas aliè a l’Evangeli, i el tren continuarà acompanyant-nos i ajudant-nos a difondre el missatge del Crist.