Habitualment, quan sentim parlar de bateigs, sempre pensem en els infants, ja que és el tipus de baptisme que estem més acostumats a veure. Molt poques persones entre nosaltres han tingut ocasió d’assistir al bateig d’un adult, i si ho han fet, ho han vist com un fet força excepcional. és molt possible que, d’aquí un temps, veiem el baptisme d’adults com un fet més freqüent. Pròpiament, en la catequesi de l’Església, el baptisme d’adults és el que es presenta com a model: una persona escolta la predicació, es converteix, demana per ser cristiana, és instruïda en la fe, és batejada i entra a formar part de la comunitat de l’Església.

A la Sagrada Escriptura tots els baptismes que apareixen són baptismes d’adults, no hi ha cap cas explícit d’infants que siguin batejats. Aleshores, podem preguntar-nos: ¿és lícit batejar els infants?, ¿no haurem dut durant segles una pràctica equivocada? La resposta és que és del tot lícit el baptisme dels infants. Als primers segles de la història de l’Església el més habitual era batejar els adults, però no s’excloïa que, un cop cristians, aquests si tenien fills i volien per a ells el baptisme, els seus nens fossin també batejats si així ho creien oportú els pastors de la comunitat. Calia, per part dels pares, un compromís ferm de conduir llurs fills en el camí de la fe cristiana. A més, en aquella època no s’entenia la llibertat i l’opció personal a la manera individual d’ara: si el pare de família es feia cristià es veia com a cosa lògica que tots els altres membres també se’n fessin.

El Baptisme d’infants ens mostra com aquest és un do gratuït de Déu i immerescut per l’home. és un do que expressa l’amor i la salvació que el Crist ens atorga amb l’Obra de la Redempció. Per això, a la pregunta: ¿Batejar els infants?, cal respondre: Sí; però al mateix temps cal afegir: Fe cristiana, compromís i participació en la vida de l’Església per part dels pares, també. és, per tant, un sí condicionat, puix que sense això darrer no té sentit demanar el Baptisme per als infants.

Leave your comment