JuanPabloII-min

En atansar-se la solemnitat de Tots Sans, m’he posat a recordar el pontificat del Papa Sant Joan Pau II (1978-2005), un dels períodes que més ha marcat la història de l’Església, tant per la seva extensió en el temps, com per la intensitat de tot el que hom va viure en aquest fecund papat. Per a mi fou el Papa de la major part de la meva formació per al sacerdoci i també de la porció temporalment més gran del meu ministeri presbiteral. Vaig ingressar al Seminari Menor de La Conreria l’any 1977, encara en el pontificat del Beat Pau VI, però del 1978 al 1988, any en què vaig ser ordenat prevere, fou Joan Pau II qui portava la nau de l’Església. I dels vint-i-nou anys que porto com a capellà, disset s’han desenvolupat en el seu pontificat. No hi ha dubte, que la seva influència ha estat molt gran en la meva vida. Per a mi va ser un goig notable i un gran honor poder-lo saludar personalment i intercanviar unes breus paraules l’1 de febrer de 1995, quan estava fent estudis a Roma per a la tesi doctoral.

Joan Pau II és un sant reconegut per l’Església, beatificat pel Papa Benet XVI el 2011 i canonitzat pel Papa Francesc el 2014. I alhora és el Papa que més beats ha beatificat i més sants ha canonitzat: més de 1.800, la qual cosa vol dir que ell ha beatificat i canonitzat més beats i sants que tots els seus antecessors junts en la història de l’Església. Amb ell, el Martirologi Romà (el catàleg oficial dels sants de l’Església Catòlica), s’ha eixamplat més del doble.

No és una casualitat que els més importants fossin sants i beats que visquessin al segle XX, entre els quals hi ha destacats màrtirs que foren víctimes del genocidi nazi, com Maximilià Kolbe, Edith Stein o Titus Brandsma, o màrtirs de la guerra civil espanyola, com els seminaristes claretians de Barbastro, o Ceferino Giménez Malla – “el Pelé”-, el primer beat gitano. Amb tantes nombroses beatificacions i canonitzacions, Sant Joan Pau II, va voler mostrar que la santedat és una crida per a tots els cristians, com molt bé ho va dir el Concili Vaticà II, que ser sant no és impossible avui dia i que és un fet molt actual. És cert que molt sovint veiem els sants com a personatges llunyans del passat i gairebé mítics, les imatges dels quals posem en altars i peanyes, però que no tenen cap relació amb la nostra vida quotidiana. Tanmateix, els sants han estat persones de carn i ossos com nosaltres; el fet que ara en puguem tenir fotografies, filmacions i gravacions sonores, ens ajuden a veure que són propers a nosaltres. Sens dubte, els beats i sants que Sant Joan Pau II ha proclamat són la millor empremta del seu pontificat.

Unint els sants de totes les èpoques, les antigues i l’actual, podem dir que n’hi ha sants de tots els carismes i colors, i que tots podem trobar models per a imitar i intercessors que ens ajudin en la pregària. ¡Beneït sigui Déu en els seus àngels i en els seus sants!

Leave your comment