SantCliment@0.5x

Crist Rei

Avui tanquem el cicle litúrgic amb la celebració de Crist Rei, solemnitat que fa de frontissa entre el final del present cicle, al qual posa el colofó, i el nou que iniciarem el proper diumenge. Trobem la clau d’aquesta celebració en la comprensió que tinguem del títol de Rei, puix que ella marcarà la nostra […]

Militante-min

Tots els sants

Aquesta setmana celebrem la realitat d’un misteri salvador expressat en el Credo i que resulta molt consolador: «Crec en la comunió dels sants». Tots el sants, des de la Mare de Déu, que han passat ja a la vida eterna, formen una unitat: són l’Església dels benaurats, als qui Jesús felicita: «Benaurats els nets de […]

La veritable humilitat

En iniciar el seu pontificat, un dels més breus de la història, allà en el llunyà 1978, el Papa Joan Pau I va escollir com a lema una sola paraula: “humilitas” (humilitat). Aquesta paraula prové del llatí “humus”, que significa “terra fértil”. La humilitat no és pas el que tot sovint entenem: la falsa docilitat […]