El Sant Pare Benet XVI ha convocat a tota l'Església per tal de viure un any dedicat a la Fe. Serà un temps de Gràcia i d'abundants benediccions del Senyor per què puguem descobrir més i millor la Fe revelada, que el Senyor Jesús va confiar a l'Església i que nosaltres hem rebut com un do preciós des de el baptisme. Durant aquest any, que comença el dia 11 d'octubre, serem enfortits en la fe pel mateix Crist, doncs són grans i nombrosos els desafiaments que tenim al davant i que requereixen un clar testimoni cristià i un entusiasme contagiós.

En aquesta perspectiva, l'Any de la fe és una invitació a una autèntica i renovada conversió al Senyor, l'únic Salvador del món. Déu, en el misteri de la seva mort i resurrecció, ha revelat en plenitud l'Amor que salva i crida als homes a la conversió de vida mitjançant la remissió dels pecats (cf. Hch 5, 31). (Carta del Papa, Porta fidei, núm. 6).

El Senyor, a través del papa Benet, ens vol convidar a una autèntica i renovada conversió, doncs si no estem convençuts de que els cristians necessitem una profunda conversió, no podrem obrir-nos a les noves llums i gràcies que Déu ens vol donar durant aquest temps. Sabem que el Senyor vol augmentar la nostra fe, fer-la més gran, més forta i més audaç en aquests temps forts que corren, així que donem-li gràcies i disposem-nos a ser renovats i convertits per la seva Paraula que hem d'escoltar amb un cor obert i generós.

Moltes persones viuen sense esperança o submergides en el dubte, i queden sense un terra on seguir construint les seves vides. ¿Què succeiria si poguessin veure l'alegria de la Fe en nosaltres?

homepage-image-5

Leave your comment