La pregària de Jesús

En la pregària de Jesús hi ha una estructura que bé ens podría servir d’exemple: 1.- Començar amb Déu: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui el teu regne. Faci’s la teva voluntat, com al cel, així també a la terra. Al començar la pregària dirigint-nos a Déu, reconeixem […]